КОАТУУ

КОАТУУ | Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) — національний класифікатор ДК 014-97, затверджений та введений в дію наказом Держстандарту України від 31 жовтня 1997 р. № 659 (зі змінами та доповненнями) і є чинним з 1 січня 1998 р. Не зважаючи на офіційний статус видання та його загальнодержавне значення залишається відомчим довідником Держспоживстандарту. Суттєвим недоліком його ведення є несинхронізованість з базою адміністративно-територіального устрою Управління по зв'язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України. В перспективі ДК 014-97 має перейти до трирівневої системи кодування населених пунктів та інтегруватись до міжнародного стандарту ISO 3166-2:UA, однак вже сьогодні має місце невідповідність кодів першого рівня адміністративного поділу.


КОАТУУ є складовою частиною єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).

КОАТУУ розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326 «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики».

КОАТУУ призначено для забезпечення достовірності, зіставленості, цілісності та автоматизованої обробки інформації у різних розрізах всіх видів економічної діяльності.

КОАТУУ складається з кодів та назв всіх адміністративно-територіальних об'єктів України, які згруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей.

Об'єктами класифікації у КОАТУУ є одиниці адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища міського типу, сільради, селища та села.

Уся множина об'єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об'єкти, підпорядковані об'єктам попереднього рівня.

 • Перший рівень класифікації (розряди 1, 2) включає:
  • Автономну Республіку Крим;
  • області;
  • міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.
 • Другий рівень класифікації (розряди 3, 4, 5) включає:
  • міста обласного значення;
  • райони Автономної Республіки Крим, області;
  • райони в містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.
 • Третій рівень класифікації (розряди 6, 7, 8) включає:
  • міста районного значення;
  • райони в містах обласного значення;
  • селища міського типу;
  • сільські ради.
 • Четвертий рівень класифікації (розряди 9, 10) включає:
  • села;
  • селища.

Кожна позиція класифікатора структурно складається з ідентифікаційного коду та назви об'єкта. Ідентифікаційний код будується з використанням серійно-порядкового і послідовного методів кодування і тим самим забезпечується наступність з раніш діючим "Общесоюзным классификатором «Система обозначений объектов административно-территориального деления Союза ССР и союзных республик, а также населенных пунктов» (СОАТО)".